1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis

1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis Source: Aris Konstantinidis Archive - Courtesy of Dimitri Konstantinidis
1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis Source: Aris Konstantinidis Archive - Courtesy of Dimitri Konstantinidis
1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis Source: Aris Konstantinidis Archive - Courtesy of Dimitri Konstantinidis
1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis Source: Aris Konstantinidis Archive - Courtesy of Dimitri Konstantinidis
1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis Source: Yorgis Yerolymbos
1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis Source: Yorgis Yerolymbos
1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis Source: Aris Konstantinidis Archive - Courtesy of Dimitri Konstantinidis
1960 Xenia Motel, Kalambaka | Aris Konstantinidis Source: Aris Konstantinidis Archive - Courtesy of Dimitri Konstantinidis